Onze werkgroep in actie

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 1

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave
info over de werkgroep
naar reactieformulier

Voor de Werkgroep TV-geweld is 2004 begonnen met veel activiteiten. De inhoud van deze Nieuwsbrief is er dan ook voor een groot deel aan gewijd. Voor de gebruikelijke 'knipsels' is bijgevolg maar weinig ruimte overgebleven. De knipsels waar geen plaats meer voor was vindt u wel op onze website: www.tvgeweld.nl.

Allereerst kwamen we in januari in contact met Annet Polman, die woedend was geworden vanwege het vele geweld in de media. De handtekeningenactie waarmee zij al was begonnen kreeg in samenwerking met onze werkgroep een bredere opzet. Een persbericht ging uit en op onze website kwam de mogelijkheid om steun te betuigen.
Het werd een groot succes. Op 17 februari konden reeds zo'n 2.000 steunbetuigingen (plus ruim 12.000 handtekeningen ingezameld door Vrouwen van Nu) aan de Tweede Kamer, worden overhandigd. Alle fracties waren bij de aanbieding aanwezig. Ze beloofden een en ander te betrekken bij het debat dat enkele dagen later gevoerd werd over de Kijkwijzer.
Ook de pers liet zich niet onbetuigd. Annet trad op in 3 landelijke televisieprogramma's en een groot aantal landelijke en regionale radioprogramma's. Ook veel kranten schonken aandacht aan de actie, die zo een grote bekendheid verkreeg.
De actie loopt overigens nog steeds. Er worden nu ook handtekeningen ingezameld middels formulieren. Zo'n handtekeningenformulier vindt u op de onderste helft van het laatste vel van deze Nieuwsbrief. Knip het af en ga ermee aan de slag!
Gestart is verder met het verwerven van steunbetuigingen van organisaties. De bedoeling is om ze tezamen met de handtekeningen (er zijn er nu al ca. 3000) t.z.t. aan te bieden aan de omroepen.

Een neveneffect van de actie was dat enkele nieuwe leden tot de werkgroep toetraden. Van één ervan, Roelof Berkepeis, vindt u een 'motivatie' in deze Nieuwsbrief.

Ook treft u de brief aan die onze werkgroep, los van de actie van Annet Polman, zond aan de Tweede Kamer. Naast kritiek op de Kijkwijzer en voorstellen om die te verbeteren, stond in deze brief centraal de oproep om de totale tijd die aan het uitzenden van gewelddadige programma's mag worden besteed te limiteren.

Verder in deze Nieuwsbrief de aankondiging van de heroprichting van de 'Kring van Kritische Kijkers'. Doe er aan mee, het is een goede en weinig tijdrovende manier om een bijdrage te leveren aan ons werk.

Chris Geerse

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 28 mei 2004