Voortgang van ons werk

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 2Ook in de zomerperiode heeft de Werkgroep TV-geweld niet stil gezeten. De actie van Annet Polman kwam in wat rustiger vaarwater maar werd wel voortgezet. Door het verspreiden van veel handtekeningenlijsten en ook nog steeds via onze website werden flink wat handtekeningen verzameld. Het ligt in de bedoeling deze actie in november af te sluiten met het aanbieden van de handtekeningen aan de omroepen.

Annet blijft gelukkig wel actief in onze werkgroep. Een door haar ontwikkelde workshop was een groot succes op een door Vrouwen voor Vrede in Leusden georganiseerde avond over geweld in de media. Verder vertegenwoordigt zij ons bij de besprekingen die moeten leiden tot een kennisinstituut op het gebied van Jeugd en Media. Het moet een onafhankelijk, maar wel gesubsidieerd, instituut worden dat omroepen en andere media helpt verantwoorde programma's voor de jeugd te maken. Initiatiefnemer is het Expertisecentrum Jeugd en Media, dat al veel goed werk op dit gebied heeft gedaan. Dat de publieke omroep er belangstelling voor heeft is niet zo verwonderlijk, maar dat ook een zender als Fox Kids waar we nogal wat kritiek op hebben mee wil doen schept nieuwe kansen.

Onze website blijft een belangrijke activiteit. Het aantal bezoekers is inmiddels opgelopen tot meer dan 57.000 per jaar! De hoofdpagina van de website heeft recent een face-lift ondergaan. Saaie functionaliteit heeft plaats gemaakt voor sprankelende verbeelding, met behoud van de functionaliteit overigens. Ons lid Roelof Berkepeis, professional op dit gebied, heeft hiervoor gezorgd. Neem zelf ook eens een kijkje op www.tvgeweld.nl, het is de moeite waard.

Wist u dat er een lesmethode voor het VMBO bestaat die aandacht besteedt aan geweld op tv en bovendien verwijst naar onze website? Speciaal voor leerlingen die deze methode, Blikopener genaamd, volgen heeft Han Haanstra een pagina voor onze website gemaakt die hen helpt bij hun onderzoek.

Onze actie om de Kijkwijzer-pictogrammen ook bij de programmagegevens in de dagbladen vermeld te krijgen zal op niet te lange termijn weer opgepakt worden. Het lijkt erop dat alleen de regionale dagbladen van het Wegener-concern de pictogrammen opnemen. Met name de landelijke dagbladen laten het afweten.

De 'Kring van Kritische Kijkers' is thans zover dat hij van start kan gaan. Meer erover vindt u elders in dit nummer.

Chris Geerse

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 25 oktober 2004