Geweld in videospellen

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 2In maart 2004 publiceerden drie onderzoekers van de Havard Universiteit in de VS de uitkomsten van een inhoudelijke analyse van het voorkomen van geweld en bloed in videospelletjes bestemd voor tieners. Volgens de Entertainment Software Rating Board zijn klasse-T spellen geschikt voor personen van 13 jaar en ouder. Ze mogen geweld, krachttermen en/of suggestieve thema's bevatten.

De ondezoekers namen alle 396 T-klasse videospellen die op 1 april 2001 voor de belangrijkste spelletjesmachines beschikbaar waren in een database op. Hieruit werden willekeurig 81 spellen gekozen voor een diepgaand onderzoek. Elk spel werd tenminste een uur gespeeld en de inhoud werd vast gesteld.

De auteurs concluderen o.a. dat er een beduidende hoeveelheid geweld, verwondingen en dood voorkomt in klasse-T spellen. Bovendien zet de meerderheid van deze spellen aan tot het naspelen van gewelddadige scenes.

Enkele onderzoeksresultaten:

  • 94% van de 396 spellen bevatte geweld, in 25% was bloed te zien en maar 4% bevatte noch geweld noch bloederige scenes.
  • Van de 81 gespeelde spellen bevatte 98% opzettelijk geweld en in 42% was bloed te zien.
  • Meer dan de helft van de spellen laten vijf of meer typen wapens zien.
  • De overgrote meerderheid van de spellen vroeg van de speler personages in het spel te verwonden, 2/3 om te doden en bijna de helft om voorwerpen te vernietigen. Vaak stond daar ook een beloning op.
  • Al spelende zagen de onderzoekers onder de spelpersonages 14.999 doden vallen. Dat is gemiddeld 122 per uur. Van de gedode spelpersonages hadden 5.689 een menselijke gedaante. Dat komt overeen met een gemiddelde van 61 menselijke doden op uur.
  • Bijna 2/3 van de spellen toonde het doden van mensen (inclusief de speler), en in ongeveer de helft van de spellen vielen niet-menselijke doden.
Bron:
Kevin Haninger, M. Seamus Ryan and Kimberly M. Thompson (2004) ”Violence in Teen-Rated Video Games”, Medscape General Medicine 6(1), 2004 (6 pp.)

Het volledige onderzoeksverslag is te lezen op: http://www.medscape.com/viewarticle/468087_1

Dit is een vertaling van een artikel uit: News from ICCVOS, 2004-1

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 27 juli 2004