Kamermeerderheid steunt Kijkwijzer

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 1

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave
info over de werkgroep
naar reactieformulier

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het standpunt van het kabinet dat door de invoering van Kijkwijzer veel is verbeterd en er geen redenen zijn om voor een ander systeem te kiezen. Namens het kabinet complimenteerde staats-secretaris Van der Laan (OC&W) het NICAM met wat er is bereikt, maar gaf ook aan dat het classificatiesysteem op een aantal punten verbetering en versterking verdient. Dit bleek vandaag tijdens een overleg van de kamer met de staatssecretarissen Van der Laan en Ross-Van Dorp (VWS).

De kamer wil het NICAM versterken door de video/dvd-branche te verplichten tot aansluiting. De kamer wil ook dat de klachtenprocedure wordt versneld, de boetes verhoogd en dat het Commissariaat voor de Media uitgebreid toezicht houdt op de uitvoering van Kijkwijzer. Van het NICAM wordt daarnaast verwacht dat het de leeftijdsclassificaties kritisch evalueert en zonodig aanscherpt. Op vragen van kamerleden over de rol van ouders, liet staatssecretaris Van der Laan weten dat zij er de voorkeur aan geeft ouderorganisaties zitting te laten nemen in de Adviesraad van het NICAM.

Het NICAM is tevreden over de uitkomst van het kamerdebat, vooral omdat de wensen van de kamer voor een belangrijk deel tegemoet komen aan de aanbevelingen die het NICAM eerder aan het kabinet heeft voorgelegd.

De kamer ondersteunde ook het kabinetsvoorstel om een commissie te benoemen die het kabinet adviseert over jeugd, geweld en media. Het is de bedoeling dat deze commissie met deskundigen op het gebied van jeugd, gezin, onderwijs, media, recht en openbaar bestuur voor 1 oktober een advies zal uitbrengen. De staatssecretaris informeerde de kamer dat de financiering van het NICAM in de komende jaren geleidelijk wordt verlaagd van 60% tot 40% en in 2007 opnieuw zal worden bekeken. Bij het NICAM was dit voornemen al bekend.

Persbericht Nicam, 18 februari 2004

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 10 maart 2004