Metatoezicht NICAM

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 2De staatssecretaris stelde afgelopen zomer een werkprogramma op met betrekking tot het functioneren van de Kijkwijzer van het NICAM. Een van de daarin opgenomen acties betrof het uitbreiden van de toezichthoudende taak van het Commissariaat voor de Media met het metatoezicht op de kwaliteit van de kwalificaties van het NICAM. Dit betekent dat er jaarlijks een rapport dient te komen over de kwaliteitscontrole door het NICAM en over de criteria aan de hand waarvan het NICAM bepaalt of de feitelijke classificatie betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig is.

Het Commissariaat is samen met het NICAM begonnen met de opzet en vormgeving van dit metatoezicht. Voor eind december 2004 komt het NICAM met een voorstelover hoe de organisatie met ingang van 2005 zal rapporteren over de kwaliteit van de kwalificaties. NICAM zal dit voorstel vergezellen van een testrapport, aan de hand waarvan de definitieve wijze van rapporteren wordt vastgesteld. Vanaf 2005 zal het NICAM jaarlijks voor 1 maart rapporteren aan het Commissariaat, dat vervolgens deze rapportage, voorzien van commentaar, voor 1 juni doorstuurt naar de staatssecretaris. Het convenant dat tussen het NICAM en het Commissariaat bestaat zal voor 1 januari 2005 aan het metatoezicht worden aangepast.

Uit: Co-Media, december 2004

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 29 december 2004