Kring van Kritische Kijkers

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 2In het vorige nummer van de Nieuwsbrief TV-geweld plaatsten wij een oproep om deelnemer te worden aan de Kring van Kritische Kijkers. Elf mensen meldden zich aan, een verheugend aantal. Zij kregen ondertussen de hieronder afgedrukte brief.

Daarmee is deze nieuwe activiteit van de Werkgroep TV-geweld dus van start gegaan. We hopen zo ons inzicht in wat er zoal gebeurt op tv te vergroten. De opgedane kennis kunnen we dan weer aanwenden om beter geïnformeerd en dus met meer gezag aan te dringen op een programmering waarbij geweld niet meer als amusement gebracht wordt.

Wilt u ook meedoen? Dat kan nog steeds. Meldt u aan bij: Koos de Beus, Gerard Doulaan 10, 1213 CA Hilversum; tel. 035-6217221; of gebruik het reactieformulier.

Geachte deelnemer,

Fijn dat U mee wilt doen met het van tijd tot tijd bekijken van een TV productie op het eventueel geweldsaspect ervan. We denken hiermee in november of december te starten en dit vervolgens maximaal één maal per maand te herhalen. Een en ander is pas zinvol wanneer de deelnemers niet alleen naar hetzelfde programma kijken, maar wanneer ieders oordeel tevens berust op een uniforme vraagstelling. Ingesloten vindt u daarom een tweetal vragenlijsten:

  • Lijst A volgt de Nicammethodiek, U waarschijnlijk wel bekend, die van Kijkwijzer, gericht op leeftijdsclassificatie en pictogramvermelding.
  • Lijst B berust op eigen vraagstelling in de werkgroep met het oog op het feit, dat de invloed van TV geweld niet alleen schadelijk kan zijn voor kinderen en jeugdigen, maar ook voor de samenleving als geheel.
Het is de bedoeling dat na elke kijksessie de formulieren zo spoedig mogelijk worden ingevuld en opgestuurd naar bovengenoemd contactadres. Hier zullen we (mijn plaatsgenote Mevrouw Rigter was zo vriendelijk mij aan te bieden het samen te doen) dan proberen de visie van de Kring uit de binnengekomen lijsten te destilleren.

Ter informatie treft u hierbij tevens aan:

  • de deelnemerslijst.
  • Een door het Nicam ter beschikking gestelde folder over Kijikwijzer.
  • Een modelvragenlijst t.b.v. van het invullen van lijst A.
Het is verstandig om deze bescheiden te bewaren met het oog op de volgende Kijksessies. Vooral de modelvragenlijst is onontbeerlijk. Zonder deze is invullen van lijst A niet mogelijk. (Professionele codeurs, mensen die o.a. TV producties van pictogrammen voorzien, kunnen de vragen via Internet beantwoorden. Als ze alles hebben aangeklikt en vervolgens de sleutel ingetoetst, verschijnen de bijbehorende pictogrammen automatisch op het scherm.
Wij kennen de sleutel niet. Onze papieren methode leidt echter wel tot een vergelijkbaar resultaat, omdat we de criteria kennen waarop beoordeeld wordt.)

Vriendelijke groet, Koos de Beus

Klik hier voor vorig bericht over dit onderwerp.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 25 oktober 2004