Kring van Kritische Kijkers

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 1

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave
info over de werkgroep
naar reactieformulier

Update: Inmiddels functioneert de Kring van Kritische Kijkers.
Klik hier voor een eerste samenvattende rapportage over de beoordeelde programma's. Nieuwe deelnemers zijn nog steeds zeer welkom!

In de Werkgroep TV-geweld is besloten van tijd tot tijd een TV-uitzending door een groep van leden/donateurs op het eventuele geweldsaspect ervan te laten beoordelen.
Dit is gewoon nodig om het contact te houden met de ontwikkeling. Als je pretendeert een mening te hebben over de onwenselijkheid van teveel geweld en van bepaalde vormen van geweld op de buis, dan moet die wel gestaafd worden door enige kennis van wat zich op de buis afspeelt.

Kijkwijzer

Sinds 2001 kent Nederland de 'Kijk­wijzer', een classificatiesysteem waarbij door middel van pictogrammen ouders en andere opvoeders informatie krijgen over eventuele schadelijkheid voor jeugdigen. U kent ze wel, 'de vuist', 'de voetjes', 'de spin', enz. Ook de leeftijdsaanduidingen laten niets te raden over.
Het Nicam, dat het classificatiesysteem ontwierp, baseerde zich op wetenschappelijk onderzoek t.a.v. mogelijke schadelijkheid. De kwestie of programma's al of niet onsmakelijk zijn is daarbij nooit aan de orde.
Als Kring Kritische Kijkers is het nodig om ons eerst allemaal te verdiepen in de overwegingen en methodiek van de Kijkwijzer om vervolgens via een eenvoudig systeem van aankruisen op vragenformulieren na te gaan of de classificatie juist is geschied. Daarnaast is het goed, eveneens via een eenvoudig systeem van aankruisen van standaardopmerkingen, onze eigen visie op mogelijke schade voor de samenleving als geheel weer te geven.

Minimum aantal deelnemers

Er zijn geen twee mensen gelijk. Willen we met enige zeggenschap met onze bevindingen naar buiten kunnen treden dan mag de kring van deelnemers niet te klein zijn. Vooralsnog willen we starten wanneer tenminste zeven mensen meedoen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze eens per maand thuis een tv-programma bekijken en daarna een vragenlijst invullen. Een duidelijke invulinstructie zal aan de deelnemers worden toegezonden.

Op wie kunnen we rekenen?

Opgave graag via het reactieformulier of telefonisch aan Koos de Beus (035-621.72.21).

Klik hier voor volgend bericht over dit onderwerp.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 7 november 2005