Aldus, interview met Annet Polman

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 1

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave
info over de werkgroep
naar reactieformulier

Na de dood van conrector Hans van Wieren is Annet Polman uit Utrecht een handtekeningen
actie begonnen om geweld op televisie te weren. 'Je moet je doel hoog stellen!


U bent boos?
"Heel erg boos, ja. Het gaat gewoon veel te ver met al dat geweld overal. Het dringt steeds meer in alles door in onze samenleving."

Tja, en wat doe je dan?
"Dat is het: meestal doe je dan niks. Dan denk je: zo gaat het nou eenmaal en dan ga je over tot de orde van de dag."

Dat is wel een zelfsparende reactie.
"Dat is waar, maar dat is wellicht tijdelijk, Misschien treft het jou morgen wel. Daarom heb ik een brief op internet verspreid en zo kwam ik in contact met de werkgroep TV-geweld, en die heeft mij geholpen met een handtekeningenactie op internet."

En u gaat, ik lees even voor, ervoor zorgen dat het geweld van televisie verdwijnt.
"Optimistisch, he?"

Mwoh.
"Irreëel misschien ook?"

Mwoh.
"Ja, je moet je doel hoog stellen, ook om de mensen een beetje wakker te schudden."

Waar moet ik dan aan denken? Stevan Seagal-films, of ook Pokémon?
"Ik denk datje moet beginnen met al die pistolen uit beeld te halen. Al dat oproepen van angst, daar gaat het mis. "

Maar even concreet: moet The A-team weg?
"Ik zal u zeggen: ik kijk weinig televisie."

Dus u heeft ook nog nooit iemand doodgeschoten.
"Inderdaad, gelukkig niet. Maar ik denk dat je zo min mogelijk dingen op televisie moet laten zien die gewelddadig zijn."

De eeuwige discussie is: de stap van geweld op televisie en het doodschieten van een leraar is nogal fors.
"Het gaat erom dat je continu wordt blootgesteld aan gevoelens van angst en agressie. In films zie je steeds datje, als het jou uitkomt, dan maar iemand neerknalt. " .

De vraag moet zijn: had deze jongen die leraar niet doodgeschoten, als hij nooit naar The A-team had
gekeken? Dat is nooit hard te maken natuurlijk.
“Nee, maar ik word juist een beetje moe van al die onderzoeken die dat moeten aantonen. Volgens mij moet je gewoon iets gaan dóen. Iedereen weet: als je ergens de hele dag mee bezig bent, dan spookt dat 's avonds nog altijd door je hoofd."

Dat de vader van die jongen al twee keer iemand had vermoord, lijkt me van grotere invloed.
"Ouders en opvoeders moeten leren met onze frustraties om te gaan, en dat heeft die jongen vast niet geleerd. Dat is een lange weg, maar je moet ergens beginnen."

Deze discussie wordt niet voor het eerst gevoerd, he?
"Nee, eindeloos, en het geweld wordt steeds erger. Dóe gewoon iets. Je kunt altijd over tien jaar zeggen: het geweld is niet afgenomen, laten we lekker weer schietfilms vertonen. "

Ik lees op internet dat u liefdesmeditatie geeft.
Is daarvan nog heil te verwachten?
"De mensen die bij mij mediteren, zeggen van wel.

Uit: Het Parool (Hans van der Beek), 20-1-2004

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 23 april 2004