Vloeken op TV

Nieuwsbrief
TV-geweld
2003 nr. 2

naar hoofdmenu terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Maar liefst 72 procent van de Nederlanders vindt dat het aantal vloeken en andere grove taaluitingen op tv teruggedrongen moeten worden. Dat blijkt uit het onderzoek 'Vloeken op de buis stoort kijker', dat TNS NIPO uitvoerde in opdracht van de Bond tegen het vloeken.

Uit het opinieonderzoek blijkt verder dat ongeveer zestig procent van alle kijkers het tamelijk of heel vervelend vindt als men geconfronteerd wordt met groftaalgebruik op tv. En dat komt nogal eens voo: 85 procent van de kijkers geeft aan dat er op de Nederlandse tv-zenders (regelmatig) wordt gevloekt of grove taal wordt geuit. Niet alleen ergert men zich aan vloeken, 78 procent van de ondervraagden vindt dat grove taal op tv ronduit schadelijk is voor kinderen.

Om het grove taalgebruik terug te dringen zien de ondervraagden gemiddeld genomen niet zo veel in het 'wegpiepen' van vloeken, maar een meerderheid (59 procent) vindt dat de omroepen een gedragscode tegen grof taalgebruik zouden moeten overwegen. Het Nicam-pictogram dat waarschuwt voor grof taalgebruik is overigens bij 60 procent van de kijkers onbekend.

Uit dit alles blijkt dat de kijker vindt dat er te veel grove taal op de buis te beluisteren valt en dat daar wat aan gedaan moet worden, iets wat de Bond tegen het vloeken van harte onderschrijft. De laatste jaren heeft de Bond al verscheidene keren geprotesteerd tegen vloeken in tv-programma's. Nu blijkt dat de Bond daarin de mening van een groot deel van de kijkers verwoordt.

Hoeveel vloeken, bastaardvloeken, verwensingen, scheldwoorden en schuttingwoorden er precies te horen zijn op tv is ook gemeten door TNS NIPO, in opdracht van de Bond tegen het vloeken. Het project 'De vloekmonitor' omvat vier meetweken en de uitkomsten van de eerste meetweek zijn intussen bekend.

Uit de meting blijkt dat er vaker dan eenmaal per vier minuten een vloek of een ander grof woord door de ether vliegt. Gemiddeld komt dat trouwens bij de publieke omroep vaker (1,5 keer per uur) voor dan bij de commerciële omroep (1,3 keer per uur). Grote boosdoener bij de publieke zendgemachtigden is BNN (6,4 vloeken per uur), gevolgd door de NPS (3,2 vloeken per uur). Bij de commerciële omroepen is Veronica de grootste 'stoorzender' (2,9 vloeken per uur), gevolgd door V8 (2,5 vloeken per uur).

Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen laat de Bond tegen het vloeken de meting gedurende vier weken per jaar uitvoeren (tijdens elk kwartaal een week). De tweede meetweek is intussen ook al achter de rug, maar de gegevens van deze week zijn nog niet verwerkt. Na de vier meetweken zal TNS NIPO een uitgebreid rapport uitbrengen.

De Bond tegen het vloeken hoopt dat de omroepen zich terdege rekenschap zullen geven van de wensen van de kijker en dat ze al het mogelijke zullen doen om vloeken en grove taal van de buis te weren. Uit de resultaten van De vloekmonitor zal blijken of dat ook lukt.

Het rapport 'Vloeken op de buis', een samenvatting van de resultaten en de resultaten van de eerste meetweek van 'De vloekmonitor' zijn te downloaden op de site van de Bond: www.bondtegenvloeken.nl.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 7 juli 2003