TV-opvoeding

deel 1: wat ouders (kunnen) doen

Nieuwsbrief
TV-geweld
2003 nr. 2

naar hoofdmenu terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Kinderen in de basisschoolleeftijd kijken gemiddeld 2 uur per dag TV.
"Is dat te veel?" vragen ouders me soms op een ouderavond.
"Tel de vrije uren die uw kind in een week heeft op en zet daar dan de tv-uren naast. Dan kunt u zelf wel bepalen of er genoeg tijd overblijft voor andere activiteiten zoals binnen of buiten spelen." Bedenk daar ook bij dat veel kinderen te weinig bewegen en te dik zijn.

Weten ouders waar kinderen naar kijken? Zolang ze kijken naar het toestel in de huiskamer en ze nog geen programma's in gids of krant kunnen lezen, valt dat wel mee. Als kinderen zelf een tv op hun kamer krijgen of ouders veel afwezig zijn, valt de controle weg en kunnen kinderen hun gang gaan in het zender-oerwoud.

Het aantal uren kijken en de programmakeuze zijn belangrijke gegevens in de TV-opvoeding. Zoals voor alle opvoeding geldt: Het kost tijd. Wil je de kijktijd en de programmakeuze beïnvloeden, dan is het bieden van een alternatief een vereiste. Je komt er dan niet mee door te zeggen: "zet de tv uit en ga met je speelgoed spelen." De tv vermaakt het kind en het wil zich dan niet zelf vermaken. Met het kind spelen functioneert vaak wel. Wat ook tijd kost is het samen kijken met kinderen. Kijk samen naar het jeugdjournaal en deel de machteloosheid, het verdriet, maar ook de vreugde. Het uitleggen waarom mensen elkaar bevechten is moeilijk als je thuis vredelievendheid voorstaat. Zeg dat maar zodat kinderen weten dat pa en ma ook niet alles weten en begrijpen.
Gelukkig zeggen weinig kinderen: "wij mogen niet schreeuwen, slaan, pesten en moeten alle ruzies netjes oplossen, maar moet je eens kijken wat jullie volwassenen er van bakken!".

De waarden en normen die in een gezin gelden, moeten m.i. ook worden aangelegd t.a.v. geweld in gespeelde tv-series en films. Als je thuis problemen niet oplost met gekrijs, pesten en slaan, wees dan maar kritisch t.a.v. gespeeld geweld om de spanning te verhogen.

In dit kader wordt vaak gevraagd waar een goede kinderfilm aan moet voldoen.
Kort door de bocht zijn er 2 criteria die een indicatie geven:

  1. Het verhaal moet passen in de belevingswereld van het kind. (Ruzie mag als het voor kinderen herkenbaar is en goed wordt opgelost.)
  2. Het verhaal moet goed aflopen.
Het jaarlijkse Cinekid festival in de herfstvakantie promoot de goede kinderfilm. We moeten voorkomen dat kinderen die voor de TV of voor de computer t.a.v. geweld beïnvloed worden en:
  1. angstig worden,
  2. geweld gewoon gaan vinden als oplossing,
  3. een vertekend beeld van de werkelijkheid krijgen,
  4. geweld gaan naspelen of gebruiken als oplossing.
In deel 2 een aantal tips voor ouders in de dagelijkse omgang met tv en computer.

Han Haanstra

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 27 mei 2004