Dagbladen en de Kijkwijzer

Nieuwsbrief
TV-geweld
2003 nr. 1

naar hoofdmenu terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

De meeste dagbladen publiceren dagelijks de programma's die op tv te zien zijn. Geen van hen publiceert daarbij de pictogrammen van de Kijkwijzer. Veel gezinnen die geen omroepblad hebben blijven zo van deze informatie verstoken. Een onaanvaardbare situatie!
De Werkgroep TV-geweld zond daarom aan alle haar bekende dagbladen de onderstaande brief. In de volgende Nieuwsbrief melden wij het resultaat.

Geachte Hoofdredactie,

Alom is er veel aandacht voor veiligheid, herstel van waarden en normen en het terugdringen van geweld. U zou de lezers van uw krant een dienst kunnen bewijzen door bij de overzichten en aankondigingen van TV-programma's ook de pictogrammen van de Kijkwijzer te vermelden, zoals dat nu al in de omroepbladen gebeurt.

De pictogrammen worden door de audio-visuele sector zelf aan hun producten meegegeven op basis van het door de Nicam vastgestelde classificatiesysteem. Ze houden waarschuwingen in t.a.v. grof taalgebruik, geweld, seks, discriminatie, drugs en angstwekkendheid.
Tevens geven ze aan voor welke leeftijd een programma geschikt wordt geacht.

Volwassenen kunnen er hun voordeel mee doen, maar zeker voor ouders kan het een belangrijke handreiking zijn om te beoordelen of er gekeken mag worden, of dat meekijken gewenst is.

Meer informatie over de pictogrammen vindt u op de website: www.kijkwijzer.nl. De pictogrammen zijn daar ook beschikbaar als fonts die gedownload kunnen worden. O.a. is er een speciaal font voor klein gezette tekst.

Wij hopen dat u op onze suggestie in wilt gaan en verzoeken u uw reactie aan ons bekend te maken. Wij hebben deze brief gezonden aan alle ons bekende dagbladen en zijn voornemens hun reacties te publiceren op onze website (www.tvgeweld.nl) en in onze Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,
Dini Harms, voorzitter

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 8 juli 2003