Waar gaan we naar toe?

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Sinds ons ontstaan in 1986 is er het een en ander veranderd, zowel wat het verschijnsel van geweld op de Nederlands televisie zelf betreft als ten aanzien van de activiteiten en het elan van de werkgroep.

het TV-geweld

Vergeleken met 1986 is veel veranderd. Op de publieke omroep met zijn zuilen benevens Tros en Veronica viel wel het een en ander aan te merken.
In die tijd zag je op "prime time" voor de kinderen, d.w.z. de tijd waarin gekookt werd, programma's als Air Wolf, Knight Rider, Mac Gyver, A-team. Het waren programma's met een held die overwint en er uiteindelijk zonder kleerscheuren van af komt.
Ze gingen gepaard met het nodige geweld met pistolen, explosieven, geweren, helikopters, gijzelingen en soms zelfs (Mac Gyver) met psychische en fysieke marteling.
Dit soort programma's zie je nu gelukkig niet meer op Ned. 1, 2 en 3.

Heel positief is de ontwikkeling met de komst van Zappelin. Prachtig! Het betekent echter niet dat de actiefilms van het toneel zijn verdwenen. Op TV vind je ze bij de commerciële zendgemachtigden. Kijk de gids er maar op na. Zenders als V8, Yorin, SBS6 vertonen vele, veelal Amerikaanse actiefilms. Dat gebeurt dan meestal na 8 of 10 uur, zoals door het NICAM is voorgeschreven voor films die volgens de kijkwijzer het predikaat van boven de 12, respectievelijk boven de 16 hebben meegekregen.
Maar, ook nog voor 19 uur zijn er actieseries. Ze zijn dan wel gemerkt met het pictogram MG6, d.w.z. meekijken gewenst met kinderen van zes jaar of jonger; of dat al of niet terecht is blijft de vraag. Onder de opgegeven titels ben ik ook nog Air Wolf en het A-team tegengekomen! We zijn er nog niet.

onze Werkgroep TV-geweld

Ook deze heeft in de loop der tijd verandering ondergaan.
Oorspronkelijke activiteiten hebben de laatste jaren plaatsgemaakt voor die op het Internet, verschaffing van materiaal voor scripties e.d., naast het doen verschijnen van de Nieuwsbrief en incidentele kontakten met de omroepwereld.
De kring van actieve leden is te klein geworden. De aanwas van jonge actievelingen laat te wensen over.
We kunnen nu niet doen wat we eigenlijk zouden moeten doen, n.l. het proces in de praktijk rond de Kijkwijzer, die een jaar geleden van start gegaan is, intensief volgen.

Als consumentenorganisatie met een ideëel doel ligt hier een interessant werkgebied.
Welke lezeres/lezer/donateur voelt zich geroepen?
Men belle 015-212.16.94.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 5 maart 2002