Zelfs Teleac in de fout

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Zelfs Teleac in de foutWie aan Kijkwijzer denkt, denkt aan waarschuwingen tegen seks en geweld op tv. Omroepen die zich niet aan de regels houden, kunnen door een onafuankelijke klachtencommissie worden berispt of beboet. Bijvoorbeeld: het tonen om vijf uur 's middags van een gruwelijke slachtpartij onder Russische soldaten door Moedjahidien in Afghanistan is verboden. Zoiets is niet geschikt voor u jongeren onder de zestien jaar en mag daarom pas na tien uur 's avonds worden uitgezonden, niet al om vijf uur 's middags.

Is dat dan ooit gebeurd? Jazeker, en nog wel bij een omroep waarvan je het niet zou verwachten: Teleac, in de documentaireserie 'De Koude Oorlog'. De omroep had de betreffende aflevering gekwalificeerd als 'MG6' (meekijken gewenst tot zes jaar). De klachtencommissie van het Nicam, het Nederlands instituut voor de classificatie van audiovisuele media, de instantie achter Kijkwijzer, oordeelde dat de documentaire gekwalificeerd had moeten worden als 'niet geschikt voor jongeren onder de 16 jaar'. De klachten commissie gaf slechts een berisping, omdat de omroep voor het eerst in de fout was gegaan. Anders was het een boete geworden.

Teleac laat woensdag (maar nu ver na tienen 's avonds) het fragment met de Russische lijken nog eens zien in het instructieve tv programma 'Nationale Ouderavond - Geraakt door tv'. Te zien is hoe presentator Jeroen Kramer - hij maakt zich tot tolk van ouders die werkelijk verontwaardigd waren - vervolgens een klacht indient bij de klachtencommissie van het Nicam en hoe de verdere procedure verloopt. Tussendoor komen deskundigen aan het woord over de schadelijkheid van geweld op de buis voor kinderen.

Kijkwijzer begon anderhalf jaar geleden. Sindsdien zijn omroepen, film- en videoproducenten/distributeurs verplicht hun producten te classificeren met behulp van leeftijdsaanduidingen en symbooltjes voor seks, geweld, grof taalgebruik, discriminatie en misbruik van alcohol of drugs. Of het help? Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat het met de bekendheid van Kijkwijzer wel snor zit. Een derde van de ouders en opvoeders maakt er regelmatig gebruik van. Tot nu toe zijn vijfhonderd klachten bij het Nicam ingediend. Negen daarvan zijn gegrond verklaard en dat leidde tot zeven waarschuwingen en twee geldboetes.

Kennelijk vindt het Nicam dat ouders en opvoeders actiever gebruik moeten maken van de mogelijkheden. "Doel van de uitzending is de kijker bewust te maken van de Kijkwijzer en te wijzen op de klachtenprocedure. Het systeem van Kijkwijzer kan alleen werken met behulp van kritische en actieve ouders", aldus Jeroen Kramer, die wekelijks het Teleac-opvoedingsprogramma 'Bij ons thuis' presenteert en ook bekend is van het populaire jeugdprogramma 'Klokhuis'.

De instructiefilm die Teleac/NOT samen met het Nicam heeft ontwikkeld, maakt deel uit van een veel breder project. Naar duizenden scholen is voorlichtingsmateriaal (inclusief de Teleac-video) verstuurd om te gebruiken op ouderavonden. En er is een boek: 'Kind en media. Weet wat ze zien', uitgegeven bij Boom.

Kramer, vader van twee kinderen van negen en elf jaar oud, is zelf buitengewoon alert als het gaat om geweld op tv. Hij zou het zelfs niet gek vinden om het NOS-journaal de classificatie 'meekijken gewenst tot zes jaar' mee te geven. "Ze zeggen dat nieuws onvoorspelbaar is. Maar ik vind dat dat niet zo is. Beelden van uitgemergelde kinderen in Afrika of uiteengereten lichamen als gevolg van een bomaanslag zijn bijna dagelijkse kost. Ik kan je verzekeren dat ik met de afstandsbediening in de hand meekeek bij de journaals, toen mijn kinderen nog wat jonger waren. Ik paste strikte censuur toe. Maar ik moet toegeven dat er ook nog zoiets is als persvrijheid. Dat is met beperkingen moeilijk te rijmen."

Uit: Trouw (Wilfried van der Bles) 21-9-2002

'Nationale Ouderavond: Geraakt door TV', werd uitgezonden op 25 september 2002.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 16 oktober 2002