Eenderde van de ouders gebruikt classificatiesysteem

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

De Kijkwijzer wordt ruim een jaar na de introductie ervan geraadpleegd door bijna eenderde van de ouders.
Dat blijkt uit een onderzoek van Intomart naar onder meer de waardering en het gebruik van het classificatiesysteem voor vrijwel de hele audiovisuele sector.
De Kijkwijzer geeft aan tot welke leeftijd een televisieprogramma bioscoopfilm, video of computerspelletje schadelijk kan zijn voor een kind. Ook wordt door middel van pictogrammen vermeld, waarom een productie is af te raden voor bepaalde leeftijdsgroepen. De afbeeldingen staan voor geweld, angst, seks, drugs en alcoholmisbruik, discriminatie en grof taalgebruik. De aanduidingen zijn ondermeer te vinden in advertenties, programma-overzichten, omroepgidsen, filmladders en op verpakkingen van video's, dvd's en cd-roms. Bovendien verschijnen ze in beeld bij het begin van een televisieprogramma, video of bioscoopfilm.


De Kijkwijzer is door de audiovisuele sector zelf opgezet. Dat gebeurde na een oproep van de landelijke overheid maatregelen te nemen ter bescherming van jeugdige kijkers. Als het gaat om televisie bepalen zendgemachtigden aan de hand van meer dan dertig vragen welke beoordeling een film of een programma moet krijgen.

De beoordeling is belangrijk voor de uitzendtijd. Programma's met de classificatie vanaf 12 jaar mogen niet voor 20 uur op de buis. Programma's vanaf 16 jaar mogen pas na 22 uur worden uitgezonden. Consumenten die yinden dat een programma een verkeerde beoordeling heeft gekregen, kunnen terecht bij het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (Nicam). De onafhankelijke klachtencommissie van het Nicam, die bestaat uit juristen en mediadeskundigen, hebben zich inmiddels over 22 klachten over onder meer het tijdstip van uitzenden gebogen. Voor klachten die gegrond werden verklaard, kregen zendgemachtigden meestal een waarschuwing. Niet elke omroep kwam daarmee echter weg. Zo kreeg Yorin de maximale boete van 22.500 euro voor het te vroeg uitzenden van de oorlogsfilm Saving Private Ryan.

Uit het eerder genoemde onderzoek van lntomart blijkt ook dat 12 procent van de kinderen van 8 tot en met 11 jaar de Kijkwijzer raadpleegt voor de tv wordt aangezet. In de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar gaat het om één op ge vijf kinderen.

Uit: Haagsche Courant 25-9-2002

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 26 september 2002