Geweld op tv maakt kind agressief

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Geweld op televisie zet wel degelijk aan tot agressief gedrag. Pubers die meer dan één uur per dag tv kijken, zijn als jongvolwassenen vaker betrokken bij vechtpartijen of berovingen en komen ook meer in aanraking met de politie.

Dat beweren Amerikaanse onderzoekers vandaag in het vakblad Science,nadat ze 700 gezinnen 17 jaar hebben gevolgd. Het effect geldt voor jongens én meisjes, met dit verschil dat vooral jongens van een jaar of 15 er gevoelig voor zijn, terwijl bij vrouwen die leeftijd rond de 20 ligt.

In wetenschappelijke kringen is dit geen nieuws: sinds de jaren zeventig tonen onderzoeken stelselmatig de relatie aan tussen geweld op tv en gewelddadig gedrag. Het zijn de media, schrijven commentatoren in Science, die nog volharden in het beeld dat het wetenschappelijke bewijs flinterdun is. Het tegendeel is waar, zegt ook Patty Valkenburg, hoogleraar kind en media aan de Universiteit van Amsterdam: "Het effect is groter dan dat van huiswerk op de schoolprestaties. Het komt zelfs in de buurt van het verband tussen roken en longkanker."

Nieuw aan dit onderzoek is dat de onderzoekers hebben bewezen dat het verband oorzakelijk is: geweld op tv maakt agressief, en niet: agressieve kinderen kijken veel naar geweld op tv. De onderzoekers kunnen dit laten zien omdat ze de kinderen en hun ontwikkeling over een langere periode hebben gevolgd.

Het meeste onderzoek tot nu toe kon zich die luxe niet permitteren, zegt Valkenburg. Ze vindt het dan ook jammer dat deze studie niet méér heeft opgeleverd. "Ze hadden met. hun longitudinale studie goed kunnen onderzoeken waarom geweld op tv agressief maakt. Dát wil iedereen eigenlijk weten."

De hoogleraar heeft nog meer moeite met een ander hiaat in de studie. De Amerikanen hebben alleen tv-uren geturfd en geen onderscheid gemaakt naar type programma. Er is zoveel geweld op de buis, verdedigen ze zich, dat wie veel kijkt ook veel geweld krijgt voorgeschoteld. Valkenburg kan in die redenering meegaan, maar ze is bang dat nu het beeld de wereld rondgaat dat tv-kijken in zijn algemeenheid slecht is. "Dat geloof ik absoluut niet. Er worden zo veel mooie, creatieve programma's voor kinderen en pubers gemaakt, daar hebben ze alleen maar baat bij jammer dat de onderzoekers dat onderscheid niet hebben kunnen maken."

Uit: Trouw 29 maart 2002

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 22 april 2002