VVD en tv-geweld

Nieuwsbrief
TV-geweld
2001 nr. 1

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

In een interview met Trouw van 1 juni jl. noemt VVD fractievoorzitter Dijkstal de enorme hoeveelheid seks en geweld op tv een punt van permanente zorg. TV-programma’s waarin mensen respectloos worden gemanipuleerd, zoals Big Brother, Jerry Springer en Seks voor de Buch, vindt hij moreel onaanvaardbaar.

Als de interviewer erop wijst dat deze programma’s allemaal uitgezonden worden door de commerciële tv, waarvoor de VVD in de politiek vanouds belangenbehartiger is, is het antwoord: “Ik zie dit soort programma’s ook op Nederland 1, 2 en 3. Ik geloof wel dat bij Nederland 1, 2 en 3 meer gewetensvolle programmamakers rondlopen dan bij de commerciële zenders, maar het valt me wel op hoe gemakkelijk men op 1, 2 en 3 met de golf meegaat. Ik vind niet dat het verschil zo groot is.”

Als aan Dijkstal wordt gevraagd wat de consequenties moeten zijn als hij de uitwassen op de tv onaanvaardbaar vindt, antwoordt hij: “Ik weet alleen niet wat ik moet doen. Ik ben niet voor het verbieden van Jerry Springer, want ik wil geen censuur. Ik zou het fantastisch vinden als zelfregulering van de omroepen afdoende zou zijn. Als mensen bewust, uit vrije keuze, meedoen aan Big Brother of Seks voor de Buch veroordeel ik het nog wel uit het oogpunt van beschaving, maar als liberaal kan ik er geen probleem mee hebben.”

Dat is wel heel erg mager voor een fractieleider van een regeringspartij. Er wordt niet gewezen op de sinds kort aanwezige waarschuwende pictogrammen van het Nicam. Een instituut dat door de overheid wordt gesteund.

De Franse overheid zocht naar middelen om de uitwassen van het “Big Brother” programma te bestrijden. Om te beginnen mogen de camera’s niet meer 24 uur per dag aan staan. Een beperking dus maar geen censuur.

Welke maatregelen zou de Nederlandse overheid kunnen bedenken? Als we kijken naar de creativiteit waarmee het fileprobleem wordt aangepakt, valt te verwachten dat geweldsprogramma’s duurder worden. Dit kan voor sommigen een beperking betekenen, maar het is geen censuur. De Nederlandse Warenwet en de Keuringsdienst zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat voedsel waar mensen ziek van worden, niet verkocht mag worden. Geestelijk ongezond voedsel moet het voorlopig doen met pictogrammen: “pas op, je zou er ziek van kunnen worden”.

Dini Harms

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 22 juni 2001