TV-geweld schadelijk

Nieuwsbrief
TV-geweld
2001 nr. 1

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Wat voor veel opvoeders en leerkrachten allang glashelder was, is nu ook wetenschappelijk bewezen. Onderzoekers van de Stanford University in Californië hebben een rechtstreeks verband aangetoond tussen agressie bij (basis)scholieren en gewelddadige televisieprogramma's en computerspelletjes. Kinderen blijken agressiever gedrag te vertonen naarmate zij via tv en computerspelletjes meer met geweld worden geconfronteerd. De bemoedigende uitkomst van de studie is echter dat deze agressie ook weer afneemt als kinderen minder worden blootgesteld aan geweld.

Hier is dus een schone taak weggelegd zowel voor ouders als omroepen. Ouders dienen zich actief bezig te houden met het kijkgedrag van hun kinderen. Niet alles wat wordt uitgezonden is geschikt voor (jonge) kinderogen. Een hulpmiddel erbij is de Kijkwijzer, een nieuwclassificatiesysteem van de audiovisuele sector dat de komende maanden in werking treedt. Pictogrammen tonen in één oogopslag of een productie geweld of grof taalgebruik bevat. Ook aspecten als seks en discriminatie worden apart vermeld.

Een goed besluit. Kinderen zijn gevoelig voor de door agressieve programma's gewekte suggestie dat problemen alleen kunnen worden opgelost door geweld te gebruiken. Maar ook ouderen moeten zich realiseren dat kijken naar geweld agressie oproept. Een waarschuwingssysteem is dus ook zeker op zijn plaats.

Te vrezen is echter dat de maatregelen niet afdoende zijn, simpelweg omdat niet alle opvoeders zich verantwoordelijk voelen voor het kijk- en computergedrag van hun kinderen. In die gevallen zijn pictogrammen zinloos. Daarom hebben omroepen de morele plicht rekening te houden met het uitzendtijdstip van gewelddadige programma's.

uit: Gooi en Eemlander 16-1-2001 (Renate van Iperen)

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 22 juni 2001