Televisie-staking als middel tegen geweld

Nieuwsbrief
TV-geweld
2001 nr. 1

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Een lange tv-staking als middel tegen geweld. Spreek kerels aan op hun agressieve gedrag. Confronteer scholieren met een junk met een crimineel verleden of laat angstige ouderen eens kennis maken met de jeugd waarvoor ze bang zijn.
Het waren gisteren enkele suggesties die opborrelden tijdens de dag van debatten. over geweld in de Laurenskerk. Een initiatief van het Humanistisch Vredesberaad en de vredesorganisatie Pais als bijdrage aan Rotterdam Culturele Hoofdstad.

In de stoet van sprekers mocht wethouder H. Meijer het spits afbijten bij het thema 'Geweld en de stad' .Hij repte van een onderbezetting van het publieke domein als n van de oorzaken van geweld. Dat steeds meer mensen zich terugtrekken in eigen kring.
"Er is een tendens tot privatisering. Bijvoorbeeld het mobiel bellen wat overal gebeurt. Maar dan is het niet de bedoeling je ermee te bemoeien." Meijer wil doorbreken dat sommige groepen rn de samenleving niet met elkaar in contact komen. "Veelouderen vinden jongeren eng. Hoe moet je dat overwinnen?"
Hij noemde het succesvolle voorbeeld van de groep ouderen die een keertje bij wijze van proef zijn rondgeleid door allochtone jongeren in diergaarde Blijdorp. Interessant vond hij ook dat ouderen in het algemeen veel banger zijn dan de jeugd, terwijl de laatste groep veel vaker het slachtoffer is van mishandeling en andere geweldsdelicten. Met uitzondering van de allochtone ouderen. "Komt dat omdat allochtonen geen Nederlandse media volgen, daarom onwetend zijn van het geweld in hun omgeving? Of dat allochtonen minder bang zijn voor autochtonen dan andersom ? "

Dominee H. Visser van de Pauluskerk miste een element in dit betoog. "We regelen veel in deze stad. Maar wordt rekening gehouden met de behoefte uit je dak te gaan? Want het irrationele zit in ons." Recherchechef van politiedistrict Centrum H. Stroeve legde de nadruk op het ontbreken van remmingen bij daders. "De afgelopen weken ben ik diverse verhoorkamers ingegaan. En dan concludeer je dat schuld, boete en schaamte niet of veel minder aanwezig zijn dan vroeger."
En hij kwam met een origineel idee om wat aan geweld te doen. "Het zou goed zijn dat er een lange tv-staking uitbreekt. Want dan krijgen mensen de tijd om met elkaar te praten." Een spontaan applaus was zijn deel.

Een voormalige criminele verslaafde droeg ook zijn steentje bij aan de discussie.. "Laat de jongeren in contact komen met mij, een ex-junk of ervaringsdeskundige zoals ze 't wel noemen. Ik wil best welles geven."
Een vrouw uit het publiek wist wel raad. Zij gaf de mannen de schuld, de belangrijkste veroorzakers van geweld. Spreekstalmeester en intendant van Rotterdam Culturele Hoofdstad B. van Meggelen hield de spreekster voor dat vrouwen ook in dat opzicht emanciperen en vaker dader zijn.

uit: Rotterdams Dagblad 19-5-2001

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 22 juni 2001