Geweld, seks en drugs taboe voor de waakhond

Nieuwsbrief
TV-geweld
2001 nr. 1

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Alle audiovisuele media worden voorzien van pictogrammen die iets vertellen over de inhoud. De nieuwe 'Kijkwijzers' beschermen de kinderziel tegen geweld en seks. pictogrammen Nicam

Kleuters die huilend de keuken in vluchten omdat er rond etenstijd angstwekkende beelden op TV worden getoond. Kinderen die per abuis uit de videotheek een pornofilm in plaats van Kabouter Plop huren. Wat Hedy d'Ancona betreft behoren dit soort taferelen snel tot het verleden.

De voormalige minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur is tegenwoordig voorzitter van het Nicam, het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media, de opvolger van de Filmkeuring. Deze instantie, waarin de hele audiovisuele sector, van omroep tot videotheek participeert, moet er voor zorgen dat jeugdige kijkers worden beschermd tegen eventuele schadelijke invloeden van tv, film, video of computerspellen.

Dit gebeurt middels een nieuw, zelfregulerend classificatiesysteem, de zogeheten Kijkwijzer, die vanaf medio maart wordt. geïntroduceerd. Met dit systeem van duidelijke pictogrammen kunnen ouders in één oogopslag zien of een bepaalde productie schade aan kan richten aan de tere kinderziel door het vertonen van seks, geweld, angst, discriminatie, drugs en alcoholmisbruik of grof taalgebruik. Ook wordt vermeld voor welke leeftijden het product geschikt is. De pictogrammen komen in de tv-gidsen, in advertenties, op filmladders en op verpakkingen van cd-roms of video's.

"Het is een objectief en duidelijk hulpmiddel voor ouders, dat uniek is in de wereld.. Niet voor niets is er veel belangstelling uit het buitenland voor ons systeem", aldus D'Ancona.

Ouders

Volgens Patti Valkenburg, één van de grondleggers van de Kijkwijzer, is het beoordelingssysteem voornamelijk. gebaseerd op de wensen van ouders. Ze benadrukt dat de Kijkwijzer nog niet perfect is: "Het moet nu verder verbeterd en genuanceerd worden".

De organisaties die zich bij het Nicam hebben aangesloten, zijn verplicht te classificeren. Bij overtredingen, onjuiste of geen classificatie kan iedereen een klacht indienen bij de Klachtencommissie van het Nicam. Sancties variëren van maximaal vijfentwintigduizend gulden voor de film en videobranche tot vijftigduizend gulden voor de omroepen.

De invoering van de Kijkwijzer heeft consequenties voor de omroepen. Zo mogen films die voor 12 jaar of ouder geschikt geacht worden, pas na acht uur worden uitgezonden en films voor kijkers van 16 jaar en ouder pas na tienen. Daardoor zullen programma's als Explosief vermoedelijk van de vooravond moeten verhuizen naar een later tijdstip.

Wat betreft SBS-directeur Fons van Westerloo wordt de talkshow van Jerry Springer, nu nog op werkdagen om kwart over zes te zien, eerst getest. "Ik wil wel eens weten wat de Nicam van dit veelbesproken programma vindt".

uit: Haagsche Courant maart 2001

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 31 maart 2001