Brief over cultuur van vrede en geweldloosheid aan minister Hermans

Nieuwsbrief
TV-geweld
2001 nr. 1

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

De Doopsgezinde Vredesgroep en de Franciskaanse Vredeswacht hebben zich onlangs samen per brief gericht tot onderwijsminister Hermans. Daarin maken ze hem attent op de dit jaar begonnen 'Decade voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid', uitgeroepen door de VN.

Onder meer bepleiten ze dat het onderwijs zèlf een plaats wordt voor deze Cultuur, door het op school bevorderen van onderlinge samenwerking en het terugdringen van gewelddadig gedrag: 'voorkomen moet worden dat de ene mens voor de ander een wolf is'. Ook vragen ze de minister ernst te maken met het paal en perk stellen aan geweld op tv.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 9 februari 2001