hoofdmenu

Waarschuwing voor geweld op de buis

Voor geweld, porno en drugs op de beeldbuis gaan de media de ouders zelf waarschuwen. Dat de media zelf de keuring mogen verrichten wil niet zeggen dat de overheidsbemoeienis wegvalt, het Commissariaat voor de Media zal toezicht blijven houden.

Naast een leeftijdsaanduiding moet het beeldmateriaal informatie bevatten over de eventueel gevoelige inhoud. Ook de introductie van de leeftijdsaanduiding 7+ zal worden onderzocht.
Aanleiding is de grote hoeveelheid geweld en pornografie die via de beeldbuis kan worden bekeken en de aangetoonde schadelijkheid van geweld in de media voor jeugdigen. Dat de regeling alle audiovisuele media betreft, moet voorkomen dat het systeem van waarschuwingen te versnipperd raakt.
Het filteren van voor kinderen schadelijk material dat via internet wordt aangeboden is in een pril stadium. Volgens de mediadeskundige Goebels treden bij het filteren vreemde bijwerkingen op. "Als het woord 'sex' wordt gefilterd is op internet ook geen informatie meer te vinden over het Engelse Sussex."

uit: Trouw 27-1-2000

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 26 mei 2000