hoofdmenu

NICAM van start

In november 1999 ging het NICAM van start. Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media. Japke-D. Bouma had een gesprek met directeur Wim Bekkers over de schadelijke invloed van tv op kinderen.
Enkele citaten:

Wat is het NICAM?
Het NICAM gaat vaststellen hoeveel geweld en seks er in tv-programma's, videofilms en computerspelletjes voorkomt.

Waarom is dat nodig?
Om beter om te kunnen gaan met de impact van televisie op kinderen. TV is niet onschuldig, zo weten we inmiddels uit onderzoek. Kinderen kunnen er angstig van worden en agressiever. Daar moet je als samenleving iets mee doen.

Waarom moet het NICAM nú ineens?
U kunt beter vragen waarom nu pás? Voor film bestaat al heel lang een filmkeuring. Dan is het logisch dat de rest van de audiovisuele sector volgt. Bovendien is het aanbod van tv, video en computerspelletjes de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd. Brussel wil dat haar lidstaten daar een antwoord op formuleren. Ook Nederland moet daaraan gehoor geven.

Geweld en seks
Geweld is het belangrijkste. Of het incidenteel of structureel voorkomt in een programma. En of het al dan niet uit zelfverdediging wordt gebruikt, of geen enkel doel dient. Maar ook bloot is een issue; en drugsgebruik. En seks dus. Of het toespelingen betreft of expliciet in beeld is. Dat soort vragen ontwikkelen we.

Geweld verkoopt. Minder geweld is minder winst.
Natuurlijk gaat het vaak om kijkcijfers. Maar ik bespeur dat de brache meer verantwoordelijkheid wil nemen dan tot nu toe is gebeurd.

Welke programmagenres gaat u als eerste classificeren?
Fictie. Dus speelfilms, tv-films en series. Uit onderzoek blijkt dat ouders dat het liefste willen.

Momenteel worden speelfilms beoordeeld door de Filmkeuring. Gaat u hun werk dunnetjes overdoen?
Nee. Wij komen in de plaats van de Filmkeuring. Overigens hopen we dat een deel van het personeel van de Filmkeuring zich bij ons aansluit na hun opheffing. Volgende week gaan we daarover praten.

Welke genres willen ouders verder laten bekijken?
Amerikaanse politieseries en reality, maar ook nieuws en actualiteiten. Dat laatste verbaasde me. Zelf vind ik namelijk dat je de nieuwsfunctie van de media niet mag aantasten.

Tekenfilms?
Ja, ook Tom and Jerry. Ach, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Er wordt me daarin toch op losgeslagen!

Uit: NRC-Handelsblad 27-11-1999

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 26 mei 2000