hoofdmenu

Kinderen leren op televisie dat geweld hardstikke leuk is

Het gejoel in Theater Geert Teis verstomt als het doek opgaat en een meisje in een zwarte jurk een liedje van Marco Borsato zingt. 'Morgen zal het vrede zijn', klinkt het uit de speakers, de zaal is stil. Er vliegen geen propjes meer door de lucht en als het nummer is afgelopen, barst een luid applaus los. Het optreden vormde het begin van de bijeenkomst 'Naar een cultuur van geweldloosheid', die het Comenius College uit Stadskanaal hield.

Naast een paar honderd schoolkinderen uit Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde waren er ook allerlei prominente gasten in het theater. Zo was professor Vriens van de universiteit van Utrecht aanwezig, de enige hoogleraar Vredesopvoeding van ons land. Toen hij bij aankomst hoorde wie zijn publiek was, schrok hij een beetje omdat hij op een zaal vol onderwijzers had gerekend. Hij bouwde zijn praatje snel om en vertelde zijn jonge toehoorders dat niet zij, maar volwassenen het meest gewelddadig zijn. 'Dat zie je toch op het Journaal? Volwassenen spreken ook vaak in oorlogstermen. Zij hebben het over de markt veroveren, de concurrent onderuit halen en strategieën bedenken. De jeugd leert via de tv dat geweld hardstikke leuk is.'

Naast Vriens was ook commissaris van de Koningin Hans Alders uitgenodigd. Ter voorbereiding op het minisymposium hield hij vorige week de nieuwsberichten op teletekst in de gaten. 'Geen enkel bericht ging over vrede', concludeerde hij. 'Wel over een jongen in Alkmaar die in zijn been was geschoten. Het lijkt bijna normaal, maar de laatste tijd accepteren we het niet meer. En als de acceptatie daalt, gaan we altijd naar elkaar wijzen: ouders vinden dat scholen de kinderen beter moeten begeleiden; scholen vinden dat ouders hun kinderen meer fatsoen moeten bijbrengen. Onderwijs en opvoeding moeten daarom hand in hand gaan.'

Op het laatste moment was het Comenius er in geslaagd Ad Melkert naar het theater te halen. De PvdA-fractievoorzitter was gisteren op werkbezoek in de provincie en had nog een klein gaatje in zijn programma. Eenmaal op de bühne benadrukte de politicus dat een geweldloze cultuur in je eigen omgeving begint. 'De afgelopen tijd hebben we regelmatig te maken gehad met ernstige gevallen van zinloos geweld. We streven er naar dat de mensen zich weer veilig gaan voelen. Dat kan met behulp van camera's, maar ook door mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel.'

Na een optreden van de jeugdtheaterschool werden die woorden onderstreept door orthopedagoge mevrouw Mildenberg. 'We houden ons steeds minder aan de regels en dat vinden we steeds minder erg. Om daar verandering in te brengen hebben we jonge mensen met moed nodig. Wees niet laf, wees en giraffe, en steek je nek uit', hield zij de zaal voor.

Uit: Groninger Dagblad 15 februari 2000 Sander van der Werf

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 26 mei 2000