Producenten mogen zelf films keuren

Nieuwsbrief
TV-geweld
2000 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Producenten mogen voortaan onderling uitmaken voor welke leeftijd hun films en video's geschikt zijn. Een grote Kamermeerderheid stemde in met het afschaffen van de verplichte filmkeuring door de overheid zelf.

Binnenkort zal het Nederlands instituut voor de classificatie van audiovisuele media (Nicam) bepalen wat wel en niet kan in bioscoop, videotheek en televisie, De producenten bepalen zelf voor welke leeftijden een film of video is. Het Nicam toetst of de leeftijdsaanbeveling de juiste was.

Daarmee trekt de overheid zich terug uit de filmkeuring. Het roemruchte instituut Nederlandse Filmkeuring verdwijnt. De staatssecretarissen Vliegenthart (Welzijn) en Van der Ploeg (media) geloven dat met deze maatregel jongeren beter worden beschermd tegen seks en grof geweld op televisie, in de bioscoop en met computerspelletjes. De betrokken brancheorganisaties moeten een bindende regeling treffen voor uniforme leeftijdsclassificatie en handhaving en controle.

De oppositie twijfelt echter aan de wil tot zelfregulering bij de producenten. "Dat is vragen aan de slager of hij zijn eigen vlees wil keuren", oordeelden Atsma (CDA) en Van der Vlies (SGP).

Maar Vliegenthart en Van der Ploeg spraken hun vertrouwen uit in de brancheorganisaties. Bovendien, verklaarden ze, is er een onafhankelijke klachtenprocedure, terwijl het openbaar ministerie de producenten ook strafrechtelijk kan vervolgen. Al met al zal de toekomstige 'keuring' door de branche zelf kwalitatief beter zijn dan de huidige filmkeuring, meenden de bewindslieden.

Van der Ploeg vond het niet nodig om de tijdstippen uit de wet te schrappen waarop films en series naar gelang het gehalte aan geweld en seks op televisie mogen worden uitgezonden. Zendgemachtigden kunnen hun erkenning kwijtraken als ze zich niet aan de tijdstippen houden, stelde hij.

Hij vond het niet realistisch om ook internet bij het Nicam onder te brengen, omdat dit wereldwijd opereert en zeer ongeorganiseerd is. Eenzijdige maatregelen hebben geen zin, vond hij.

Uit: Trouw 21 juni 2000

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep

Updated: 9 juli 2000