Seks en geweld moeten achter de decoder

Nieuwsbrief
TV-geweld
2000 nr. 2

hoofdmenu

inhoudsopgave
de werkgroep
uw reactie
In de discussie, aangezwengeld door de CDA-er De Hoop Scheffer, overde stelling: "Seks en geweld moeten achter de decoder", heeft de Werkgroep TV-geweld op verzoek van de Leeuwarder Courant het volgende standpunt geformuleerd:

Het is verheugend dat de overmaat aan geweld als amusement op de tv in toenemende mate ook door de politiek als een probleem wordt gezien. Geweld (over seks laten we ons niet uit) achter de decoder is echter niet dé oplossing. De gedachte dat gewelddadig amusement acceptabel wordt als er geld aan verdiend wordt komt ons vreemd voor. En, is het niet zo dat binnen afzienbare tijd er in ieder huishouden een decoder staat en dat ook populaire commerciële zenders er achter zullen zitten?

Nee, de enige oplossing is dat alle omroepen, publieke zowel als commerciële, zich verantwoorder gaan gedragen. De overheid zou daar ook op moeten toezien.

25 mei 2000

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 16 juni 2000