hoofdmenu

Activiteiten

Zoals u elders in deze Nieuwsbrief uitvoeriger kunt lezen heeft de Werkgroep getracht de uitzending van Twee Vandaag over de gruwelijkheden in Sierra Leone naar een later tijdstip te doen verplaatsen. Uit de reacties van de eindredacteur bleek dat dit binnen het Hilversumse bestel niet mogelijk was. Wel was ook hij bezorgd over de negatieve invloed van dit beeldmateriaal op kinderen.
Met het oog hierop was de uitzending omgeven door effectverzwakkende maatregelen, zoals waarschuwingen vooraf en het aanbrengen van rasters op plaatsen waar het getoonde de spuigaten uitliep, zodat het beeld daar vrijwel onkenbaar werd. Ondanks deze maatregelen kwamen er 75 protestreacties binnen, vooral over het tijdstip van uitzending. Het is uiteraard bijzonder jammer dat een op zichzelf goede documentaire, die de verschrikkingen van een oorlog aan een volwassen publiek wil tonen, door een starre bedrijfsvoering niet op een beter tijdstip kon worden uitgezonden.

Een afvaardiging van de Werkgroep had een gesprek met directeur Bekkers van het Nicam (Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media).
Het budget van het instituut wordt voor driekwart door de overheid gedekt en voor éénkwart door de producenten. Directeur Dekkers is er van overtuigd dat de branche het belang van een juiste classificatie inziet. Als de branche niet reageert kan de wetgever ingrijpen. Er kunnen dan fikse boetes worden opgelegd. Naast een adviescommissie, waarin wetenschappers als Van der Voort en Valkenburg, bestaat er een Klachtencommissie en een Commissie van Beroep. Bij de beoordelingscriteria die worden aangelegd staat de 'schadelijkheid' voorop. Onze zorg gaat echter ook uit naar 'de boodschap' die in een videofilm verborgen zit. Ook zonder dat er veel bloed te zien is kan een film de boodschap uitdragen dat problemen eenvoudig met geweld opgelost kunnen worden. Om dit soort aanmoedigingen zit onze samenleving niet verlegen.
Naar onze mening zou het aanbeveling verdienen naast negatieve ook positieve classificaties aan te brengen, zodat in een oogwenk zichtbaar is of een productie bijvoorbeeld een educatieve of een sociale waarde heeft.
In deze zin wordt het Nicam door ons benaderd.

Dini Harms

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 26 mei 2000