Jokela schoolschutter

logo

nieuws
Sirkku Kotilainen, een senior onderzoeker van het Onderzoekscentrum voor hedendaagse cultuur van de universiteit van Iyväskylä, schrijft over de gevolgen van deze massamoord.

In de eerste nieuwsbrief van Children, Youth & Media schrijft de dader dat hoewel hij de school als doel koos; zijn motieven politiek waren.Vlak nadat dit op YouTube en Myspace verscheen schoot hij zes jongeren, twee volwassenen en daarna zichzelf dood in november 2007.
Na onderzoek bleken zijn hoofdmotieven eenzaamheid, depressie en gepest worden op school; een van de achtergrondmotieven was sterke interesse in maatschappelijke problemen.
Onderzoekers pleiten voor onderwijs in media literacy en voor meer discussie en debat in opvoedkundige omgevingen. Ook moeten volgens hen jongeren meer serieus genomen worden en met name de jongeren met extreme standpunten. Volgens hen zou de school meer gelegenheid tot openbare discussies en debat tussen jongeren en volwassenen moeten bieden met onderwerpen als geweld, sex en terrorisme in de media.

Bron: www.nordicom.gu.se/cl/publ/letter.php