Expertisecentrum in oprichting

logo

nieuws
De stichting Reclamerakkers is betrokken geweest bij bij het onderzoek naar de mogelijkheid om zo'n expertisecentrum op te richten.

Vlak voor de meivakantie is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de plannen van minister Plasterk om in Nederland een Expertisecentrum Mediawijsheid op te richten. Stichting Reklame Rakkers is sinds het begin betrokken geweest bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een dergelijk expertisecentrum en ondersteunt het initiatief van harte. Voor de complete brief aan de kamer zie www.tvgeweld.nl/leeszaal/plasterk_mediawijsheid.pdf.

Het expertisecentrum betekent voor Reklame Rakkers onder andere dat er een constante uitwisseling plaatsvindt van kennis en ervaring tussen instanties die zich in Nederland bezighouden met mediawijsheid van kinderen en jongeren. Dit betekent weer een verbetering van de kwaliteit en efficiency van onze eigen activiteiten zoals het lesmateriaal, de ouderavonden, onze congressen en de Nationale Opleiding MediaCoach. Alle initiatieven op het gebied van mediawijsheid zijn nu al heel professioneel in beeld gebracht via de speciale website www.mediawijsheidkaart.nl.

Op donderdag 15 mei gaat het centrum officieel van start bij Stichting Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum.
Wij zullen u daar nog verslag van uitbrengen. Mocht u nog vragen hebben aarzel niet even contact op te nemen.

Bron: bericht MediaRakkers, 14-5-2008