Mediawijsheid op school

logo

nieuws
De mogelijkheden om jongeren kritisch te laten reflecteren op hun digitale identiteit, met lesmethode voor het voortgezet onderwijs.

In dit afstudeeronderzoek van Freek Zwanenberg (Universiteit voor Humanistiek) worden vraagstukken behandeld die samenhangen met de identiteit die jongeren op internet aannemen. De anonimiteit van internet maakt dat ze daarmee volop kunnen experimenteren. Ook vragen als 'wie hebben de macht op internet: burgers, overheid of commercie' komen aan de orde.

Zwanenberg ontwikkelt in zijn onderzoek een lesmethode om leerlingen van het voortgezet onderwijs te leren met deze materie om te gaan.

Het complete onderzoeksverslag is te lezen in de online-leeszaal van de Werkgroep TV-geweld: www.tvgeweld.nl/leeszaal/inhoud.php.

4-6-2008