Aandachts- en leerproblemen

logo

nieuws
Longitudinale onderzoeken in de VS en Nieuw Zeeland.

Een longitudinaal onderzoek in de VS bij 678 gezinnen wijst uit dat veel tv kijken risico oplevert op aandachtsproblemen, leerproblemen en slechte schoolresultaten. Jongeren die drie uur of meer per dag tv kijken lopen het grootste risico; maar ook een uur per dag kijken levert risico op betreffende een negatieve houding t.o.v. school, slechte schoolresultaten en slechte schoolprestaties op de lange termijn.
Meer over dit onderzoek: archpedi.ama-assn.org/cgi/content/short/161/5/480

Een vervolgonderzoek in Nieuw Zeeland bij 1037 kinderen liet een verband zien tussen tv kijken en aandachtsproblemen.De schattingen van ouders van de tijd die werd doorgebracht met tv kijken op 5, 7, 9 en 11 jarige leeftijd en de aandachtsproblemen die door het kind zelf en door leraren en ouders op 13 en 15 jarige leeftijd benoemd werden, bleken een significante samenhang te vertonen; ook als gecorrigeerd werd voor andere factoren.
Meer over dit onderzoek: www.otago.ac.nz/news/news/2007/04-09-07_press_release.html

17-1-2008