Gebruik Kijkwijzer toegenomen

logo

nieuws
Ruim acht van de tien ouders maakt gebruik van Kijkwijzer. Bijna de helft doet dat vaak of regelmatig en éénderde doet dat soms. Daarmee is het gebruik van Kijkwijzer toegenomen.

Nu zegt 14% geen gebruik te maken van Kijkwijzer, terwijl dit in 2004 nog bijna een kwart was. De meeste ouders vinden de leeftijdsadviezen van Kijkwijzer betrouwbaar. In februari 2008 ligt het percentage op 90%, in 2004 achtte 84% van de ouders de adviezen van Kijkwijzer betrouwbaar.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek onder ouders van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 15 jaar dat de afgelopen weken is uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart in opdracht van het NICAM.

Uit het onderzoek blijkt opnieuw dat ouders met een lagere opleiding Kijkwijzer ongeveer even vaak gebruiken als ouders met een hogere opleiding.
Het onderzoek laat verder zien dat de bekendheid van Kijkwijzer bij ouders nog altijd optimaal is, want 99% van de ouders kent Kijkwijzer. Bij eerdere onderzoeken bleken eveneens nagenoeg alle ouders met Kijkwijzer bekend te zijn. Ook zeggen opnieuw vrijwel alle ouders (94%) dat ze Kijkwijzer een zinvol systeem vinden.

Tenslotte, blijkt uit het onderzoek dat inmiddels veertien procent van de ouders de website van Kijkwijzer wel eens bezoekt. In absolute aantallen betekent dit dat www.kijkwijzer.nl een half miljoen ouders bereikt. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van enkele jaren geleden.

Met het terugkerend onderzoek van bureau Intomart monitort het NICAM het functioneren van Kijkwijzer en het draagvlak bij ouders.

Bron: NICAM, 20 maart 2008