Boete voor verkoop geweldgames

logo

nieuws
Sinds 28 oktober 2009 wordt strenger gecontroleerd op de verkoop van geweldgames aan jongeren.

Veel winkeliers weten niet dat het negeren van leeftijdsaanduidingen strafbaar is en boetes tot 18.500 euro of een maximale gevangenisstraf van een jaar op kan leveren.
Er komt een campagne: Te jong dan moeten we nee verkopen; en er wordt strenger gecontroleerd.

Natuurlijk zijn ouders verantwoordelijk voor het kijkgedrag van hun kinderen volgens Willem Teeseling van Buro 240a, onderdeel van het Nicam dat de pictogrammen van het Kijkwijzersysteem toewijst; maar ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen niet aan een product kunnen komen dat niet voor hen bestemd is.

Hoogleraar Jeugd en Media Patti Valkenburg zegt dat strenge controle niet afdoende is. Het is belangrijk om kinderen weerbaar te maken door erover te praten.Ook adviezen aan ouders zijn essentieel. Het belang van leeftijdsgrenzen is volgens haar wel aangetoond.

Ontleend aan: Trouw 28-10-2009