EU wil gedragscode games

logo

nieuws
De Europese Unie heeft de game-industrie 2 jaar de tijd gegeven om een gedragscode te ontwikkelen waarmee kinderen beter beschermd kunnen worden.

De EU erkent wel dat er geen sluitend bewijs is dat games invloed hebben op het gedrag van kinderen, maar de game-industrie moet wel meer doen om tegemoet te komen aan de ongerustheid die onder het publiek leeft over de gevaren van computerspelletjes.

'Ontwikkelaars hebben vrijheid van meningsuiting, maar ondertussen is het wel een industrie die veel invloed heeft op de samenleving', aldus de verklaring van de Europese Commissie.

De Europese Commissie stelt voor om meer geld te steken in reclame voor het Pan European Games Information systeem. PEGI (www.pegi.info/nl/index/) verzorgt in 25 van de 27 landen die lid zijn van de Europese Unie de leeftijdsbepaling van games.

Bron: verschillende internetberichten, april 2008