Spel en computergames

logo

nieuws
In 2005 kwam een handboek voor de assesment van games uit en in november een lijst van aanbevolen games op: www.bupp.at. De strategie van positieve assesment opent deuren naar gezinnen door de nadruk te leggen op plezier en voordelen van games, volgens Jenkins.
(H. Jenkins 2006 Convergence Culture. Where old and new media collide. New York: New York University Press)


In 1994 organiseerde het departement een vergadering voor deskundigen met het thema Jongeren en computers. Er was overeenstemming dat actie door de staat noodzakelijk was.
In deze tijd waarin iedereen digitaal informatie kan downloaden buiten officiële kanalen om heeft wetgeving op dit terrein niet veel zin. De conclusie van deze bijeenkomst was dan ook dat zogenoemde witte lijsten en aanbevelingen voor ouders en opvoeders de voorkeur verdienen boven wettelijke maatregelen en leeftijdsbepalingen.
De regering van Oostenrijk besloot daarop tot een kwaliteitskeurmerk.
In 2003 werd door Jürgen Maass de praktische uitvoerbaarheid hiervan onderzocht.
Aanbevelingen uit dit onderzoek waren dat games door twee onafhankelijke gequalificeerde beoordeelaars in detail bekeken zouden worden en dat kinderen en jongeren bij de assesment betrokken werden.De volgende stap was onderzoek naar consumentenacceptatie.
Hoewel er geen harde feiten verzameld zijn hebben wij positieve reacties van ouders, leraren, retailers en uitgevers gekregen.

Door: Herbert Rosenstingl Departement Gezondheidszorg afdeling Jeugd en Gezin in Wenen, Oostenrijk