Literatuurlijst TV-geweld

literatuur

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina

info over de werkgroep
naar reactieformulier

 • Young People and Harmfull Media Content in the Digital Age.
  Klik op de titel om het hele boek te downloaden als pdf 2 MB.
  Bundel artikelen over wat we thans weten over de schadelijkheid van geweld in de media en de maatregelen die hiertegen genomen (kunnen) worden. Met veel aandacht voor media-educatie, 2006. 286 blz. Unesco International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.
 • kijkwijzerpictogram 'geweld' kijkwijzerpictogram 'schadelijk beneden 16 jaar' Diederik de Verschrikkelijke. Een Vlaamse film over geweld op tv. Met fragmenten uit gewelddadige programma's. Daarom niet geschikt voor kinderen wel voor ouderavonden e.d.
  Uitgave: NV Van Santvliet. Duur: 14 min.
  Prijs: € 1,- per stuk plus € 1,20 verzendkosten.
  Te bestellen bij de webwinkel van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.
 • Mediawijs onderwijs! Themanummer van het tijdschrift Reflexief over mediaopvoeding. Nederlandse Katholieke Schoolraad.
  Meer informatie.
 • Young People, Soap Operas and Reality TV. Het onderzoek naar deze genres is nogal achtergebleven. Dit boek met ca. 20 artikelen van verschillende wetenschappers uit de hele wereld probeert daar iets aan te doen, 2005. 255 blz. Unesco International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.
 • Media en Geweld. Brochure waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de invloed van mediageweld en de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarvoor. 2004. 42 blz. Forum voor Vredesactie (België).
 • Promote or Protect. Media-opvoeding en regels ter bescherming van jeugdigen. Dit boek geeft een overzicht van bestaande regels en opvattingen op dit gebied in vele landen. Ca. 20 artikelen van verschillende auteurs uit de hele wereld, 2003. Unesco International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.
 • Agressie en geweld deel uit de serie Kinderen en... ingrijpende situaties.
  Door Janne Poort-van Eeden. Uitgever: Kwintessens Hilversum, ISBN: 9057880970.
  In dit boek (dat niet speciaal over media-geweld gaat) worden vormen van geweld, oorzaken en gevolgen behandeld
  die we bij kinderen kunnen aantreffen. In het 2e deel van het boek worden voor onder- midden- en bovenbouw van de basisschool een aantal lessen beschreven, die agressie en geweld behandelen.
 • Wat ouders niet weten, door Lietje van Blaaderen. Preventie van geweld door opvoeding van kinderen van 0-4 jaar. 2003. 128 blz. €12,50. Uitgeverij Van Tricht.
 • De invloed van geweld op televisie. Onderzoek op basis van grondige literatuurstudie en interviews door studenten Universiteit Limburg. 2002. 44 blz. + bijlagen. Hoofdtekst op deze site aanwezig.
 • Angst door gewelddadig televisienieuws. Afstudeeronderzoek Ichtus Hogeschool door Jonna Wolf. 2002. 12 blz. Op deze site aanwezig.
 • Children in the new media landscape. Geweld in video- en computerspellen. Opvattingen van het publiek hierover. Ca. 20 artikelen van verschillende auteurs uit de hele wereld, 2001. Unesco International Clearinghouse on Children and Violence, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.
 • Influences of Media Violence. Samenvatting van de resultaten van onderzoek naar geweld in de media door Cecilia von Feilitzen. 2001. 19 pag. Unesco International Clearinghouse on Children and Violence, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.**
 • Outlooks on Children and Media. Jaarboek dat in vele artikelen een overzicht geeft van de stand van zaken in de wereld. 2001. 177 pag. Unesco International Clearinghouse on Children and Violence, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.
 • scriptie: "Vervuiling op TV", door H. Timmerarends e.a., 1999. Korte scriptie met veel bijbelteksten. Niet alleen geweld maar ook seks en vloeken op tv worden behandeld.
 • Children and Media Violence. Jaarboek met 387 pag. informatie uit heel de wereld. Unesco International Clearinghouse on Children and Violence, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.
 • Bibliography Children and Media Violence Research. Lijst met een groot aantal recente wetenschappelijke publicaties over geweld in de media. Unesco International Clearinghouse on Children and Violence, Box 713, SE 405 30 Göteborg, Zweden.
 • onderzoeksrapport: "Game-boys en Game-girls", opvattingen van jongens en meisjes over computerspelletjes, door Peter Nikken e.a. 1999. Te bestellen door fl. 17,80 over te maken op giro 665777 t.n.v. Stichting Jeuginformatie-Aktiviteiten.
 • website: Unesco International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen, veel informatie vanover de hele wereld. Zeer aanbevolen voor onderzoek op wetenschppelijk niveau.
 • brochure: "Televisie kijken", een themaboek over invloeden van televisie op kinderen. 1998.
  fl. 16,50. Stichting Jeugdinformatie tel. 030-239.44.55.
 • brochure: "Computerspel, kinderspel?" Over computerspelletjes voor ouders en andere opvoeders. 1998. fl. 8,--. Stichting Jeugdinformatie tel. 030-239.44.55.
 • brochure: "Televisie, kinderen en ouders." Met tips en adviezen voor ouders. 1998.
  fl. 8,--. Stichting Jeugdinformatie tel. 030-239.44.55.
 • scriptie: "Geweld en Televisie", door Albert Drewes, 4 HAVO, Greydanus College, Zwolle,1998.
 • scriptie: "De invloed van televisiegeweld op kinderen", door Mariska Broer, M.D.G.O AW, 1995.
 • scriptie: "TV Violence, an endless fascination", door Sabine van Leeuwen, Ichtus Hogeschool, Rotterdam, 1998.
  Klik hier om deze scriptie te downloaden (pdf 4,2 MB).
 • National Television Violence Study, Uitgebreide (ca. 70 pag.) samenvatting van een onderzoek door meerdere Amerikaanse universiteiten, Engelstalig, 1995.**
 • boek: "Vierkante Ogen, opgroeien met tv en pc"
  Patti Valkenburg. Uitgave: Balans, Amsterdam (1997).
 • pakket: "Geweld genoeg"
  Boek, video en vormingsmap. Uitgave: Stichting Vredeseducatie, Biltsestraatweg 160, 3573 PS Utrecht, tel. 030-27.23.500 (1997).
 • boek: "Door de buis genomen, Kinderen en televisiegeweld"
  Bundel van 6 artikelen. Met bijdragen van Van der Voort, Vooijs, Nikken, Maas (eindredacteur Jeugdjournaal) en de Werkgroep TV-geweld.
  Uitgeverij Acco , Amersfoort (1991). Waarschijnlijk uitverkocht, wel in veel bibliotheken. Gratis te leen bij onze werkgroep, waarborgsom € 15,--, verzendkosten E 5,--.
 • tijdschrift: "Nieuwsbrief TV-geweld"
  Uitgave van onze werkgroep. Gratis voor donateurs en vrijwilligers. Vanaf november 1998 staat de complete inhoud ook op onze website. Oude nummers zijn opgenomen in ons documentatiepakket.
 • boek: "Invloed van televisiegeweld"
  Uigave Swets en Zeitlinger, Lisse (2e druk 1990)
 • boek: "Mag de T.V. aan" Auteur: Peter Nikken.
  Uitgave: Acco, Amersfoort (1989).
 • tijdschrift: Jubileumnummer "Vredesopvoeding" - september 1996. "Naar de knoppen" over kinderen en geweld in de media.
  Uitgave: Pedagogen voor Vrede. Te bestellen door fl. 15,-- over te maken op giro: 564.28.07 t.n.v. Penn. V.P.V. te Zoetermeer.
 • video: "Kind en TV-geweld"
  Compilatie van ondertussen wat oudere fragmenten uit tv-programma's, met commentaar, bedoeld als inleiding voor b.v. een ouderavond.
  Uitgave: Werkgroep TV-geweld.
  Gratis te leen, waarborgsom € 25,--, verzendkosten € 5,--.
 • boek: "Een klap in z'n hand"
  Een bundel artikelen over samenleving, geweld en opvoeding met voorwoord van Yvonne Keuls. Bevat een goed nog steeds actueel artikel over geweld op tv.
  Uitgave: 't Kan Anders. Te bestellen door € 5,70 over te maken op giro: 417.34.90 t.n.v. PAIS te Delft.
** Verkrijgbaar via Werkgroep TV-geweld als kopie voor € 5,--.
     Klik hier om te bestellen.

Deze lijst is opgesteld door de Werkgroep TV-geweld.
Klik hier voor contactgegevens.

hoofdmenu    de werkgroep    uw reactie

Updated: 23 januari 2007