The other woman

logo

kritisch kijkenUitgezonden: woensdag 1 maart 2006 20.30-22.20 RTL4

Inleiding
De Kring Kritische Kijkers bestaat uit een aantal mensen, verspreid in het land, die van tijd tot tijd naar een bepaald programma kijken om het vervolgens gestructureerd te becommentariëren op de geweldsaspecten.

Werkwijze
De deelnemers sturen na de uitzending een tweetal lijsten in.
Lijst A bevat de antwoorden op de vragen 1.1.1 tm 2.7.1 uit het vigerende Nicam coderingsformulier van Kijkwijzer. Met de methode Kijkwijzer worden programma’s geclassificeerd ten aanzien van schadelijkheid voor kinderen en jeugdigen. De werkwijze met lijst A biedt de mogelijkheid te vergelijken in hoeverre de classificatie door de omroepen m.b.t geweld overeenkomt met de bevindingen van de Kring Kritische Kijkers.
Lijst B bevat de antwoorden op vragen die de werkgroep zelf heeft geformuleerd; vragen ingegeven door de zorg over de invloed van tv geweld op de samenleving. De ernst hiervan in de huidige maatschappij, die steeds meer is verhard, waarin geweld en dreigen met geweld niet van de lucht zijn, zal duidelijk zijn.

Keuze en inhoud van het programma
RTL 4 bracht op 1 maart een tv programma dat in de omroepgids was voorzien van de pictogrammen voor geweld en angst en een leeftijdsclassificatie van 6 jaar met de aankondiging 'waargebeurde verhalen'.
Het gaat over de gescheiden Tessa en haar twee dochters van wie de oudste in de puberteit.
Er is een uiterst stugge, bijna vijandige houding van deze drie ten opzichte van de nieuwe partner van de ex-echtgenoot, Carolyn.
Wanneer Tessa op een kwade dag in het ziekenhuis te horen krijgt dat ze een ongeneeslijke ziekte heeft en nog maar twee maanden te leven slaat de schrik haar om het hart. Hoe moet het verder met de kinderen? Zij besluit tot een tocht met de kinderen naar de boerderij van haar vader, waar zij sinds haar achttiende niet meer is geweest. Tot verontwaardiging van de kinderen nodigt zij Carolyn uit die tevoren van de situatie op de hoogte is gebracht.
Tijdens de tocht groeien ze min of meer naar elkaar, mede doordat Carolyn in een netelige, wat angstige, situatie de juiste beslissing weet te nemen. Op de boerderij komt men nader tot elkaar evenals met vader en de overgekomen ex-echtgenoot. De laatste verklaart samen met Carolyn voor de kinderen te zullen zorgen. Erg emotioneel wordt het wanneer Tessa uiteindelijk ook haar kinderen moet vertellen dat zij er binnenkort niet meer zal zijn. Het eindigt met de begrafenis.

Evaluatie antwoorden lijst A
Ingestuurd 8 lijsten (respons 67%).

Fictie/nonfictie
3x fictie/drama, 3x nonfictie 1x fictie/slapstick, 1x niet ingevuld. Kennelijk heeft de vermelding dat het op een ware gebeurtenis gebaseerd is hier een verschillende beoordeling veroorzaakt.

Typen fysiek geweld
7x nooit 1x niet ingevuld.

De andere vragen over fysiek geweld zijn 5x met nooit beantwoord en 3x niet ingevuld. Verwondingen en opdringen sexuele handelingen eveneens niet aan de orde.

Conclusie: Door de Kring Kritische Kijkers is geen fysiek geweld geconstateerd.

Slapstick context:
7x nee 2x niet ingevuld.

Toepassing van de Kijkwijzersleutel
8x alle leeftijden. Misschien heeft het element angst bij RTL tot de leeftijd 6 geleid, het pictogram geweld verwondert ons.

Evaluatie lijst B
Ingestuurd 7 lijsten (respons 58%)

Leeftijdsclassificatie naar eigen oordeel:
2x AL,1x 6,1x12,1x16

Kwaliteit
Door alle deelnemers is het programma noch als een pulpproduct noch als culturele productie aangemerkt.

Dreigen met fysiek geweld
Zes deelnemers antwoordden nee,een deelnemer constateerde verbaal geweld.

Psychisch geweld?
Tweemaal met enige aarzeling ja, vijfmaal nee.

Oordeel van de kijkers in eigen woorden
Wel een boeiende film zonder stuitende gebeurtenissen.
Een uitstekende realistische film met -helaas toch- 'slechts een vloek’.
Ik vind wel dat deze film laat zien hoe mensen goed met elkaar kunnen omgaan, maar die omgangsvormen zijn geen alternatief voor een conflictoplossing die anders gewelddadig zou zijn geweest. De sfeer van de film als geheel werd natuurlijk gesloopt door de reclame tussendoor.
Film zonder geweld maar wel met emoties.
Voor jonge kinderen niet geschikt i.v.m. het schrikbeeld je moeder te kunnen verliezen.
Een tranentrekker. Toch wel redelijk goede film.
Teveel sentiment. De geschetste situatie komt onecht over.

Naschrift
Was het pictogram voor geweld een vergissing?