Draaiboek ouderavond

logo

ouderavondDraaiboek voor het zelf verzorgen van een ouderavond over "Kind, TV en computer" op de basisschool.

Onze kinderen: tv- en computerverslaafd?

Uit onderzoek blijkt dat we steeds meer tijd doorbrengen voor het beeldscherm.Voor kinderen blijkt 3 uur per dag geen uitzondering te zijn. TV kijken en computeren zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse vrijetijdsbesteding.

Uit die gegevens kun je een aantal vragen halen zoals:
 • Waar kijken kinderen naar? Hebben ouders daar oog op?
 • Welke computerspelletjes spelen ze?
 • Is 3 uur per dag stilzitten achter het scherm te veel?
 • Wat voor invloed heeft tv kijken op kinderen?
 • Worden kinderen agressief van programma's met geweld.?
Op de ouderavond zullen we proberen inzicht te krijgen in een aantal aspecten die te maken hebben met dit soort vragen.

DE OUDERAVOND
 1. De ouderavond kan een op zichzelf staand gebeuren zijn, zonder verdere consequenties.
  Uitgangspunt is dan dat televisie kijken de verantwoordelijkheid van ouders is.
  De bedoeling van de ouderavond is dat de ouders zich wat meer bewust worden van de volgende aspecten:
  1. de plaats van de televisie in het eigen gezin;
  2. de programmakeuze;
  3. de invloed van agressie en geweld op kinderen.
 2. De andere mogelijkheid gaat er vanuit dat ook de school een verantwoordelijkheid heeft in het opvoeden tot een selectief gebruik van massamedia.
  Met dit uitgangspunt kan de avond moeilijk op zich staan. Het uitvoeren van een aantal lessen kunnen dan aan de ouderavond vooraf gaan. Resultaten kunnen geëxposeerd worden.
We raden aan in elk geval de enquête (klik hier), die bij dit draaiboek hoort, of een deel ervan uit te voeren en de uitkomst op grote vellen op te hangen, zodat ouders een idee krijgen van het kijkgedrag van hun kinderen.

Opzet van de ouderavond
 1. Videofragmenten die het onderwerp van meerdere zijden belichten - 25 minuten.
 2. Discussie in groepen aan de hand van vragen en stellingen - 20 minuten.
 3. Plenaire discussie - 25 minuten.
We gaan ervan uit dat dit onderdeel van de ouderavond ongeveer 1 uur en 10 min. duurt. Meestal zal van 8 uur tot 8.30 uur het algemeen gedeelte plaats vinden. Daarna koffiepauze en dan dit inhoudelijke onderwerp.

Start dus tegen 9 uur met:

1. Het tonen van videofragmenten die het onderwerp van meerder kanten belichten.

Hiervoor dient u zelf een aantal fragmenten van tv programma's op te nemen:
 • Enkele minuten uit het 6 uur journaal met een vorm van berichtgeving over geweld. (bv. onlusten, terrorisme, oorlogshandelingen, een moord of andere dagelijkse ellende)
 • Een stukje aardig nieuws uit het jeugdjournaal.
 • Een stukje uit Sesamstraat dat gaat over gevoelens of een begrip.
 • Een stukje uit een politieserie of detective waarin men elkaar het leven zuur maakt.
 • Een stukje uit een soap waarin men niet aardig is tegen elkaar.
Aan de hand van dit soort fragmenten en de uitslagen van de enquête kunt u een inleiding houden. (Zie daarbij ook de vragen in de inleiding van dit verhaal.)
Indien er meer dan 30 ouders zijn, is het nodig een 2e tv-toestel aan te sluiten of met een beamer te werken.

Bruikbaar is ook de Vlaamse dvd 'Diederik de Verschrikkelijke'.
Klik hier voor nadere informatie.


2. De groepsdiscussie.

Op een aparte pagina (klik hier) treft u discussiepunten aan die de ouders, na uw inleiding met videofragmenten, kunnen bespreken.

Enkele suggesties:
 • Maak groepjes van max. 10 ouders met 1 of 2 leerkrachten.
 • Elk groepje vormt een kring in een lokaal met het blad discussiepunten.
 • In de hal niet meer dan 1 groep; anders stoort men elkaar.
 • Men hoeft niet met vraag 1 te beginnen.
 • De leerkrachten moeten niet de leiding nemen; het moet een open gesprek blijven.
 • Loop, als inleider, de groepjes langs en maak aantekeningen.
De ervaring leert, dat ouders wel 20 minuten bezig zijn met de discussie. Als u de groepjes enkele keren bezoekt, merkt u wanneer u de dicussie kunt stoppen en de ouders weer naar de hal kunnen.

3. De plenaire discussie.

Als de ouders weer aanwezig zijn in de hal, is er eerst de mogelijkheid opmerkingen te maken of vragen te stellen aan u of de andere ouders.
Dan gaat u in op zaken die u gehoord hebt of waar u met de hele groep over wilt praten.
Indien het daarna nuttig is, neemt u de discussievragen door. U kunt nu ook best uw mening of die van het team geven. (Wat vindt het team bv. van het kijken of computeren voor schooltijd? Heeft de school een taak in massamedia-opvoeding?)

Hebt u, n.a.v. deze opzet, vragen dan kunt u mailen naar Han Haanstra (h.haanstra@hetnet.nl)

Succes!

Klik hier om het hele draaiboek als word-file te downloaden.