TV en computer op de loer

logo

media-opvoedingAls je als opvoeder niet wilt dat je kind nu en/of later problemen met fysiek of verbaal geweld oplost, moet je dat ook niet toestaan in zijn of haar tv- en computerwereld.

Wat kunnen ouders doen?
Kinderen zijn dol op televisie kijken en computeren. De TV-programma’s zijn vaak grappig, spannend, of op andere manieren leuk. Bijna elk kind vindt het gezellig om “met z’n allen” tv te kijken. Maar televisie heeft ook kanten waar we kritisch mee om moeten gaan. Ouders die bezorgd zijn over geweldbeelden op televisie, zorgen ervoor dat hun kinderen bepaalde programma’s niet zien. Voor jonge kinderen is dat de meest effectieve methode. Maar als kinderen eenmaal wat ouder zijn, wordt verbieden lastig. Veel kinderen bepalen dan zelf waar ze - op hun kamer of bij vriendjes - naar kijken. Dat wil niet zeggen, dat u dan geen invloed meer zou hebben.

Voorbeeld
Allereerst is de invloed die televisie heeft maar gering in vergelijking met de invloed die ouders kunnen hebben. Zo is het ook met geweld. Het voorbeeld van vader en/of moeder bepaalt voor het grootste gedeelte hoe kinderen met geweld omgaan. Ook als dat geweld van de televisie komt. Het is dus belangrijk dat kinderen aan u merken dat je met televisie kijken kritisch om moet gaan.

Bedenk dat kinderen door TV-programma’s, computerspelen of internetsites beïnvloed kunnen worden. Ze kunnen daardoor:
  • angstig worden.
  • geweld gewoon gaan vinden als oplossing van een probleem.
  • een vertekend beeld krijgen van de werkelijkheid. (bv. omgaan met sexualiteit)
  • geweld gaan naspelen of gebruiken als oplossing.
Wilt u meer weten? Klik dan op onderstaande links: