Geweld Genoeg


Terug naar Literatuurlijst

Onder deze naam heeft de Stichting Vredeseducatie een boek, video en vormingsmap uitgegeven. In het boek wordt ingegaan op geweld en agressie in de omgeving van kinderen en jongeren. Welke invloed hebben tv, computerspellen en video‘s?
De vormingsmap biedt naast theoretische inzichten omtrent geweld en agressie, concrete werkvormen.
De video biedt ouders en opvoeders de gelegenheid om "Het omgaan met geweld en agressie" te bespreken. Duur 22 minuten. Het boek kost fl. 28,95, de vormingsmap fl. 14,--, de video fl. 22,--. Het totaalpakket kost fl. 55,--.
Te bestellen bij: Stichting Vredeseducatie, Veeartsenijstraat 165, 3572 DJ Utrecht. Tel. 030-2723500.

Terug naar Literatuurlijst


Last Updated 28 november 1997 by Chris Geerse