Werkgroep            
          TV-geweld
niet zo ... ... maar zo !
Wie zijn wij? - over de Werkgroep TV-geweld
Contact
Onze Nieuwsbrief
Reactieformulier
Wat doen we aan geweld op tv?
* Dit kunt u doen - praktische tips
* Informatie voor ouders en andere opvoeders
* TV-opvoeding: Tips voor ouders
* Verzorg zelf een ouderavond
* Klacht indienen over geweld in de media
* Lid worden van de Kring van Kritische Kijkers
* Folder 'TV en computer op de loer'
* Video 'Diederik de Verschrikkelijke'
Informatiebronnen
* Actuele berichten
* Nieuwsbrief / Archief
* Verkiezingsprogramma's, geweld en media
* Bewijzen schadelijkheid geweld in de media
* Onderzoek uren geweld op tv
* Scripties en werkstukken
* Beoordeelde tv-programma's
* Leeszaal, complete teksten online
* Literatuurlijst
* Links naar andere websites
* Inleiders voor ouderavonden e.d.
* Adressen omroepen

De Werkgroep TV-geweld is momenteel slapende. U vindt hier dus geen recente informatie.
De werkgroep wordt weer actief als zich voldoende vrijwilligers als lid aanmelden.